Do poczytania

percepcja
Na naukę, a następnie ćwiczenie umiejętności czytania i pisania ma wpływ wiele czynników. Jednym z zasadniczych utrudnień są zaburzenia w zakresie percepcji wzrokowej, które mogą być jedną z przyczyn dysleksji.

Zasadniczą sprawą w przypadku stawiania diagnozy jest odróżnienie wad wzroku od zaburzeń w zakresie analizatora wzrokowego. Zdarza się, że, dziecko siedząc w ostatnich ławkach w klasie szkolnej wierci się, przepisuje z tablicy z błędami a następnie przyswaja błędnie zapisane treści. Ma to zdecydowanie wpływ na jakość kształcenia i wspomniana sytuacja z całą pewnością budzi niepokój. Jednak kiedy uczeń zostanie przesadzony bliżej, a dodatkowo rodzice zadbają o badania okulistyczne a dokonana korekta wady wzroku niweluje problem nie mamy styczności ze wspomnianym przeze mnie zaburzeniem.

wielorybW naszej Uczelni obchodziliśmy właśnie pewną uroczystość. Dni Integracji. Obchody Dni Integracji zbiegły się z IV Międzynarodowym Kongresem Inkluzji Społecznej. Dla nas, społeczności akademickiej to szczególny czas.

Ale od początku!

Wiele lat temu, siedlecka uczelnia jako pierwsza w Polsce wskazała, że oprócz osób pełnosprawnych należy kształcić również osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Bardzo wielką rolę i duży wysiłek włożył w to prof. Lesław W. Szczerba, Rektor uczelni w latach 1993-1999. Powiedział on wówczas znamienne słowa: „Uniwersytet mój widzę ogromny”.

tytulreka

Dziecko, od momentu urodzenia, aż do chwil kiedy podejmie edukację w szkole musi nabyć wiele umiejętności. Rodzice nie zawsze uświadamiają sobie, jak ważne są codzienne czynności i ćwiczenie podstawowych sprawności w zakresie funkcjonowania ciała, w obrębie motoryki małej i dużej. Jedną z podstawowych i niezmiernie ważnych jest lateralizacja.

z2ŻYRAFKA – walczy ze stereotypami !!
Matematyka naprawdę nie jest trudna, jest bardzo ciekawa. Dowód tego Twierdzenia przeprowadzą dzieci z przedszkoli. Po raz kolejny odbędzie się Siedlecki Konkurs Matematyczny „Żyrafka”. Organizatorami tego innowacyjnego i unikatowego na skalę krajową przedsięwzięcia są wspólnie: Pracownia Wychowania Przedszkolnego oraz Instytut Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Olbrzymi wkład w organizację imprezy spoczywa również na studentach z koła naukowego matematyków „GRAF”. Honorowym patronatem objęli to wydarzenie Pan Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski oraz JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH.
II edycja konkursu odbędzie się 12 maja 2017 roku o godz. 10.00 na Wydziale Nauk Ścisłych, przy ul. 3 Maja 54, Aula 303. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie: www.zyrafka.uph.edu.pl