Harmonogram zajęć w roku akademickim 2016/2017:

 • 1 października 2016, uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017, aula w budynku Wydziału Przyrodniczego, przy ul. Prusa 12
 • 22 października - Dlaczego jest coraz cieplej na Ziemi?, mgr Krzysztof Figarski. Zajęcia odbędą się w Pałacu Ogińskich, przy ul. Konarskiego 2. Zajęcia odbędą się w trzech grupach:
  9.00 - 10.00 - 6-7 latki
  10.30 - 11.30 - 8-9 latki
  12.00 - 13.00 - 10-11 latki
 • 26 listopada - W świecie geometrii, Koło Naukowe Studentów Matematyki (Instytut Matematyki i Fizyki). Zajęcia odbędą się w sali Rady Wydziału, w budynku Wydziału Nauk Ścisłych, przy ul. 3 Maja 54.
  Zajęcia odbędą się w dwóch grupach:
  9.00 - 10.00 - 6-7 latki
  10.30 - 11.30 - razem 8-9 latki i 10 i 11 latki
 • 17 grudnia - zajęcia o tematyce bożonarodzeniowej, dr hab. Katarzyna Smyk (UMCS). Zajęcia odbędą się w Pałacu Ogińskich, przy ul. Konarskiego 2. Zajęcia odbęda się w dwóch grupach:
  godz. 10.00 - 11.00 - 6-7 latki
  godz. 11.30 - 12.30 - razem 8-9 latki i 10-11 latki
 • 14 stycznia - Historia bajek animowanych, dr Rafał Dmowski (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych). Zajęcia odbędą się w Pałacu Ogińskich, przy ul. Konarskiego 2. Zajęcia odbędą się w dwóch grupach:
  godz. 9.00 - 10.00 - 6-7 latki
  godz. 10.30 - 11.30 - razem 8-9 latki i 10-11 latki
 • 4 lutego - zajęcia z turystyki i rekreacji, Studenci kierunku turystyka i rekreacja, pod opieką dr Andrzeja Soroki (Instytut Nauk o Zdrowiu). Zajęcia odbędą się w hali sportowej przy ul. 3 Maja 54 (budynek Wydziału Nauk Ścisłych, wejście od ul. 3 Maja 54). Zajęcia odbędą się w dwóch grupach:
  godz. 9.00 - 10.30 - 6-7 latki
  godz. 11.00 - 12.30 razem 8-9 latki i 10-11 latki
  Prosimy by dzieci miały obuwie na zmianę.
wykrzyknik

25 marca - Ekwador. Historia i współczesność, mgr Marek Łasisz (archeolog i kulturoznawca). Zajęcia odbędą się w Sali Senatu w Pałacu Ogińskich, przy ul. Konarskiego 2. Zajęcia odbędą się w dwóch grupach:
godz. 9.00 - 10.00 - 6-7 latki
godz. 10.30 - 11.30 - 8-9 latki i 10-11 latki


 • 22 kwietnia - lekcja muzealna, Muzeum Regionalne w Siedlcach
 • 20 maja - zajęcia pedagogiczne, dr Katarzyna Marciniak-Paprocka, dr Beata Bocian-Waszkiewicz, studenci z Koła Naukowego Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej (Instytut Pedagogiki)
 • 10 czerwca - zajęcia matematyczne, Koło Naukowe Studentów Matematyki GRAF
 • 24 czerwca 2017 - uroczyste zakończenie roku akademickiego 2016/2017
Prosimy o dokonywanie wpłat na konto:

BANK Pekao S.A. I O/Siedlce 19 1240 2685 1111 0000 3656 3195
z dopiskiem:
- przy płatności całego czesnego jednorazowo: "Uniwersytet Dziecięcy + imię i nazwisko dziecka" - wysokość opłaty 250 zł
- przy płatności w ratach: "Uniwersytet Dziecięcy rata I + imię i nazwisko dziecka " - wysokość I raty 150 zł, płatna do końca września 2016 r., II rata w wysokości 150 zł. płatna do końca stycznia 2017 r.

W przypadku dzieci kontynuujących zajęcia w Uniwersytecie Dziecięcym (dzieci, które uczęszczały na zajęcia w poprzednich latach akademickich) oraz w przypadku rodzeństwa uczęszczającego na zajęcia, wysokość opłaty rocznej wnoszonej jednorazowo wynosi 200 zł, a wpłacanej ratalnie wynosi 250 zł (2 raty po 125 zł.).

Czesne należy uiścić do końca września 2016 r.

Dokumenty do pobrania:

1. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (plik PDF)

2.
Formularz rejestracyjny (plik PDF)

2. Formularz rejestracyjny (plik Word)

3. 
Regulamin Uniwersytetu Dziecięcego (plik PDF)

4. Regulamin Studiów w Uniwersytecie Dziecięcym (plik PDF)

5. Opłaty za studia (plik PDF)

6. Zarządzenie Rektora powołujące Uniwersytet Dziecięcy (plik PDF)